GP Analizy 4

Nasze analizy IOB opierają się na doświadczeniu we współpracy w trakcie licznych projektów badawczych, a także na kontaktach zdobytych w czasie świadczenia usług eksperckich i doradczych.

Dobrze rozpoznane możliwości współpracy przedsiębiorców z ich otoczeniem instytucjonalnym są ważnym czynnikiem sukcesu w wielu projektach biznesowych.

W ostatnich latach realizowaliśmy lub współuczestniczyliśmy w realizacji następujących projektów:

  • "Opracowanie przewodnika po instytucjach otoczenia biznesu funkcjonujących w ramach klastra w związku z realizacją projektu systemowego "Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)" - projekt realizowaliśmy wspólnie z Ecorys Polska w 2013 roku.

  • Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych - projekt finansowany ze środków NCN, którego kierownikiem był W. Dziemianowicz. Projekt był realizowany na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Badania prowadzone były w latach 2009-2011;

  • System Monitorowania Sieci InnoWaMa - projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.