GP Analiza Lok 1

Przedsiębiorcy poszukują często dwóch rodzajów informacji o danej lokalizacji, gdy chcą zainwestować swoje pieniądze. Pierwszy z nich - to informacja ogólna, która dostarcza im danych pośrednio związanych z ich biznesem, ale często okazuje się, że właśnie takie cechy decydują o lokalizacji. Drugi rodzaj informacji, to szczegółowe dane, które pomagają zbudować realny biznesplan.

W jednym i drugim przypadku można liczyć na nasze doświadczenie i szeroką sieć współpracy. Dotyczy to zarówno analiz terenowych, badań jakościowych, jak i możliwości wspomagania biznesu środkami publicznymi.