Jesteśmy otwarci na rózne formy współpracy. Jeśli Państwa problem nie mieści się w naszych ścisłych kompetencjach, na pewno pomożemy go rozwiązać poprzez zaproponowanie organizacji, które z nami od lat współpracują. 

GP Analizy 4

Nasze analizy IOB opierają się na doświadczeniu we współpracy w trakcie licznych projektów badawczych, a także na kontaktach zdobytych w czasie świadczenia usług eksperckich i doradczych.

Dobrze rozpoznane możliwości współpracy przedsiębiorców z ich otoczeniem instytucjonalnym są ważnym czynnikiem sukcesu w wielu projektach biznesowych.

W ostatnich latach realizowaliśmy lub współuczestniczyliśmy w realizacji następujących projektów:

  • "Opracowanie przewodnika po instytucjach otoczenia biznesu funkcjonujących w ramach klastra w związku z realizacją projektu systemowego "Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)" - projekt realizowaliśmy wspólnie z Ecorys Polska w 2013 roku.

  • Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych - projekt finansowany ze środków NCN, którego kierownikiem był W. Dziemianowicz. Projekt był realizowany na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Badania prowadzone były w latach 2009-2011;

  • System Monitorowania Sieci InnoWaMa - projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

GP Analiza Lok 1

Przedsiębiorcy poszukują często dwóch rodzajów informacji o danej lokalizacji, gdy chcą zainwestować swoje pieniądze. Pierwszy z nich - to informacja ogólna, która dostarcza im danych pośrednio związanych z ich biznesem, ale często okazuje się, że właśnie takie cechy decydują o lokalizacji. Drugi rodzaj informacji, to szczegółowe dane, które pomagają zbudować realny biznesplan.

W jednym i drugim przypadku można liczyć na nasze doświadczenie i szeroką sieć współpracy. Dotyczy to zarówno analiz terenowych, badań jakościowych, jak i możliwości wspomagania biznesu środkami publicznymi.