Prowadzimy badania w zasadzie na każdy temat dotyczący rozwoju społeczno-gospodarczego.

Prowadzimy badania stosując szereg metod i narzędzi, od najprostszych na bardzo zaawansowanych.

Wśród metod i narzędzi, które stosujemy, znajdują się:

  • metody analizy statystycznej;
  • wywiady pogłębione;
  • wywiady telefoniczne;
  • badania internetowe;
  • metody analizy przestrzennej;
  • metody prognozowania statystycznego.