GP Polska 3

Dotychczas mieliśmy przyjemność współpracować z administracją centralną w przygotowaniu następujących dokumentów strategicznych:

  • Strategie Rozwoju Polski Wschodniej (w 2006 roku),
  • Strategie Rozwoju Polski Zachodniej,

Przygotowywaliśmy również ekspertyzy, które były częścią prac nad strategiami:

  • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego;
  • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego.

Planowanie strategiczne stało się naszą główną kompetencją. W latach 2012-2013 zespół Geoprofit przygotował podręcznik dla administracji na temat planowania strategicznego oraz cykl szkoleń, które następnie stały się podstawą ogólnopolskich szkoleń administracji samorządowej.