GP Polska 1

Od lat realizujemy projekty na rzecz administracji rządowej. Szczególnie interesują nas zagadnienia kształtowania polityki regionalnej w Polsce. W ramach tej współpracy członkowie naszego zespołu mogą wskazać następujące doświadczenia:

  • współpracę przy Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego;
  • współpracę przy tworzeniu Strategii Rozwoju Polski Wschodniej (w 2006 roku);
  • współpracę przy Założeniach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (z pięcioma województwami), a następnie usługi eksperckie nad dokumentem rządowym;
  • opracowanie recenzji założeń Strategii Polski Centralnej;
  • realizacja projektu "Trendy rozwojowe polskich województw" na zlecenie MRR;
  • analizy sytuacji w polskich miastach dużych i średnich, pod kątem potrzeby wsparcia przez politykę krajową (na zlecenie MRR); 

Staramy się, by ten obszar naszych zainteresowań był ciągle uprawiany również w kontekście polityk rozwojowych Unii Europejskiej.