GP Monitoring 1

Monitoring i ewaluacja to dwa pojęcia, z których ewaluacja jest już bardzo dobrze znana i praktykowana, zaś monitoring przeżywa obecnie fazę rozkwitu. Spośród licznych dokumentów krajowych na szczególną uwagę zasługuje "Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Regiony, miasta, obszary wiejskie", w której zawarto pomysł na konstrukcję systemu monitorowania polityki regionalnej w Polsce. Konsekwencją tych zapisów i późniejszych działań administracji centralnej było powołanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz aktywne włączenie się Głównego Urzędu Statystycznego w działania poprawiające monitoring procesów rozwojowych na poziomie województw.

Członkowie naszego zespołu uczestniczą od lat w dyskusjach i pracach eksperckich dotyczących zarówno metodologii jak i praktyki monitoringu i ewaluacji. Prowadzimy również w tym obszarze szkolenia.