GP Analizy 1

Dotychczas na zlecenie administracji rządowej zrealizowaliśmy wiele badań, które dotykają różnych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego. Najważniejsze obszary naszego zainteresowania, to:

 • inteligentne specjalizacje;
 • konkurencyjność regionów i czynniki rozwojowe;
 • innowacje i innowacyjność;
 • obszary metropolitalne, miasta i polityka miejska.

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

 • Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw (2014)(czytaj),
 • Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze wskazane indykatywnie w KSRR 2010-2020 (2012)(czytaj),
 • Instrumenty rozwoju lokalnego – praktyka i możliwości wdrażania nowych rozwiązań (2011), 
 • Analiza obszarów i propozycja kierunków strategicznej interwencji wobec miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (2009);
 • Trendy rozwojowe regionów (2009)(czytaj);

Członkowie naszego zespołu byli i są uczestnikami licznych projektów badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowego Centrum Nauki (projekty realizowane na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej):

 • Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej (w trakcie realizacji),
 • Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych (w trakcie realizacji),
 • Subregionalne bieguny wzrostu (2008-2010),
 • Samorządy lokalne w sieciach gospodarczych (2008-2010),
 • Pasywność samorządu lokalnego jako czynnik utrwalający zróżnicowania regionalne w Polsce w świetle członkostwa w Unii Europejskiej (2005-2007).