Od stycznia 2017 roku zaprzestajemy publikowania informacji o aktualnie prowadzonych pracach.